Hong Kong gọi mời, yêu là phải tới

Hong Kong gọi mời, yêu là phải tới

Hong Kong gọi mời, yêu là phải tới

1. Thời gian khuyến mãi: Từ 12h00 ngày 10/03 đến 24h00 ngày 16/03/2023

2. Chương trình khuyến mãi: Đồng giá chỉ từ 0đ (Giá chưa bao gồm thuế, phí), hạng vé Eco

3. Hành trình bay: Tất cả các đường bay Hong Kong và Đông Nam Á

4. Thời gian bay: từ 20/3 – 20/05/2023 (Trừ giai đoạn Lễ, Hè, … phù hợp với tính chất từng đường bay)

5. Điều kiện vé:

– Đổi ngày bay, hành trình: được phép, đóng chênh lệch giá vé theo điều kiện vé Eco (nếu có)

– Hoàn vé: Được phép hoàn bảo lưu định danh, đóng lệ phí

zalo-icon